Для вирішення завдань ресинхронізованої терапії серця (CRT) необхідні сучасні лівошлуночкові електроди і передові лівошлуночкові системи доставки, які відповідають звивистій анатомії судин. Worley ™ – система доставки електродів в ЛШ, надає всі необхідні інструменти і рішення, необхідних для скорочення часу імплантації, легкого доступу до цільових судин, і збільшення шансів на успішну CRT імплантацію.